Giełda
Strzelnice
Kalendarium
Stowarzyszenia
Aktualności

Poniżej znajdują się wzory dokumentów dla osób mających kontakt z bronią palną:

WPA

Wniosek do WPA – pozwolenie na broń sportową

Wniosek do WPA – pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich

Wniosek do WPA – dopuszczenie do posiadania broni sportowej

Podanie do WPA o wydanie promes

Podanie do WPA o listowną rejestrację broni

Inne

Umowa kupna-sprzedaży broni

Umowa użyczenia broni i amunicji

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego

Wniosek o wydanie licencji zawodniczej

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej