Kontakt

Nasz portal wystartował. 

Nasz, czyli wszystkich osób i stowarzyszeń zainteresowanych bronią palną.
Będzie to miejsce, gdzie lokalne kluby strzeleckie będą wymieniać się informacjami o swojej działalności, wydarzeniach, a posiadacze broni palnej i militariów będą mogli skorzystać z naszej portalowej, bezpłatnej giełdy.
Zapraszamy więc wszystkie lokalne (ale nie tylko) kluby strzeleckie, militarne, historyczne oraz osoby zainteresowane tematyką broni palnej do współpracy.

Nasz mail to: redakcja@proarma.pl

Pozdrawiamy

Zespół Puławskiego Portalu Strzeleckiego:

Tomasz Czopek – redaktor naczelny i pomysłodawca portalu:

Licencjonowany strzelec sportowy (PZSS), myśliwy(PZŁ), miłośnik i kolekcjoner (PKMBP) z ponad 20 letnim doświadczeniem z zakresu broni palnej i strzelectwa.
Instruktor sportu-  strzelectwo (legitymacja wydana przez Ministra Sportu).
Trener Polskiego Zwiazku Strzelectwa Sportowego (licencja trenerska). 
Uprawnienia prowadzącego strzelanie Ligi Obrony Kraju.
Członek ogólnopolskiego stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl , Terytorialni (Kraków), Ruchu Obywatelskiego  Miłośników Broni  (ROMB)
Certyfikat  udziału w ćwiczeniach Anakonda 2016
Ukończone w 2015 r. szkolenie dla liderów organizacji proobronnych, zrealizowane przez MON w Wyższej Szkole Oficerskiej  Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Dyplom  Centrum Szkolenia Specjalnego dr Andrzeja Bryla  we Włosciejewkach  (nr 083 z ponad 2000 kursantów przeszkolonych w latach 1991-2002).
Odbywane od roku 1996  liczne kursy, staże i szkolenia  strzeleckie w Polsce i za granicą.
Działacz spoleczny na rzecz rozwoju ruchu strzeleckiego w powiecie puławskim.

Marek Kiecana – administrator i wykonawca portalu:

Miłośnik broni palnej oraz historii XX wieku

Uprawnienia prowadzącego strzelanie Ligi Obrony Kraju.