Strzelnice dziś

  • strzelnica stowarzyszenia STEN w Wąwolnicy (adres, mapka, kierownik strzelnicy z telefonem, historia strzelnicy)

Strzelnica w Wąwolnicy czynna jest w godzinach:
9:00-17:00
Od poniedziałku do niedzieli włącznie.
W czasie świąt lokalnych strzelnica jest nieczynna.
(nie dotyczy zarz. MON,OT,OC itp.)

logo sten

 

Kierownik strzelnicy: Sylweriusz Kruk tel: 503-018-926

Wąwolnickie Stowarzyszenie Strzeleckie „STEN” zostało założone dnia 25 stycznia 2015r. w Wąwolnicy. Patronem Stowarzyszenia jest Cichociemny mjr Stanisław Kostka Krzymowski.

Głównym celem powstania Stowarzyszenia było kultywowanie wartości patriotycznych, działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania dyscyplin sportu w szczególności z dziedziny strzelectwa. W tym celu zagospodarowano i przystosowano teren pod bezpieczną strzelnicę sportową w Wąwolnicy.

 

  • strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego w Puławach

  • strzelnica Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Historii Militarnej, Dęblin

  • Strzelnica w byłej kopalni piachu w Janowcu

  • Strzelnica garnizonowa z osiami 300 m: Dęblin-Lotnisko

  • Strzelnica Pro ARMA w Końskowoli